De kunst van een optimale oogst

Van der Heide Fourage is leverancier van Novurea, een kunstmest dat vele voordelen heeft ten opzichte van ander kunstmest. Lees op deze pagina meer over Novurea of neem direct contact  op met Van der Heide Fourage.

Efficiënte landbouw met Novurea

Novurea is een kunstmest die zijn opmars maakt in de landbouw. Momenteel is KAS (kalkammonsalpeter) nog de meest gebruikte meststof in Noordwest-Europa. Het is een ammoniumnitraatmeststof waaraan kalk is toegevoegd en bestaat voor 27% uit stikstof (bron: Triferto, 2014).

Novurea heeft meerdere voordelen ten opzichte van KAS. Uit recent onderzoek is gebleken dat, onder normale groeiomstandigheden, Novurea vergelijkbare gewasopbrengsten oplevert als met het gebruik van KAS.

Novurea is een minerale meststof en bevat 46% gestabiliseerde stikstof. De variant Novurea+s bevat naast stikstof ook zwavel. Novurea is behandeld met agrotain, een urease-remmer die stikstof vasthoudt. De proefresultaten bevestigen dat de prestaties van Novurea aansluiten bij de verwachtingen van veehouders: efficiënt gebruik van stikstof, perfecte strooi-eigenschappen en een maximale gewasopbrengst.

Een groeiend aantal veehouders kiest daardoor steeds vaker voor het gebruik van Novurea. Het bevat 70% meer stikstof dan KAS. Hierdoor kunnen, per volle strooier, meer hectares bemest worden. Een hoger percentage stikstof betekent dat er minder transport, opslag en arbeid nodig is. Ook in periode met veel regenval presteert Novurea optimaal. Dit zijn bijkomende voordelen die een bijdrage leveren aan efficiëntie binnen de landbouwsector.

Naast Novurea en KAS leveren wij samengestelde meststoffen. Hierbij kunt u denken aan diverse verhoudingen stikstif, fosfaat, kali en zwavel. Graag geven wij u hierin een advies op maat. 
Naast een goede bemesting is ook de juiste PH van groot belang om hoge gras opbrengsten te realiseren. Ook hierin adviseren wij u graag. Vaak in samenwerking met plaatselijke loonwerkers.